ติดตั้งสติกเกอร์ โปรโมชั่น พรมไทปิง

สติกเกอร์โปรโมชั่น ภาพขณะทำการติดตั้ง

สติกเกอร์โปรโมชั่น พรมไทปิง

สเป็คงาน : สติกเกอร์ใสปรินท์กลับด้าน เคลือบขาว ติดตั้งและลอกออก